Dla inwestorów

Wieloletnie doświadczenie członków zespołu AMA sp. z o.o. pozwala nam na zapewnienie kompleksowego wsparcia inwestorom na wielu płaszczyznach. Nieustannie śledzimy i pozyskujemy najnowsze informacje dotyczące rynku nieruchomości komercyjnych i świata inwestycji. Wszystko po to, by rekomendowane przez nas rozwiązania były adekwatne do potrzeb Klienta i jego projektu, a także branżowych realiów.

Planowanie i finansowanie inwestycji

Świadczymy profesjonalne usługi doradztwa inwestycyjnego i biznesowego w zakresie identyfikacji celów inwestycyjnych, w szczególności oceny biznesowej danej lokalizacji. Zapewniamy też kompleksowe doradztwo podczas procesu nabywania nieruchomości. Wspieramy naszych Klientów w aspekcie finansowania transakcji i pozyskiwania kapitału inwestycyjnego. Znajomość funkcjonowania rynku nieruchomości, a także finansowego pozwala nam na zapewnienie najbardziej optymalnych dla Klientów strategii.

Zarządzanie projektem i kosztami

Pomagamy naszym Klientom nie tylko w planowaniu inwestycji i ich finansowaniu, ale i na późniejszym etapie, w zarządzaniu aktywami – pojedynczymi lub całym portfelem. Takie wsparcie polega na bieżącym zarządzaniu daną inwestycją, obejmując również selekcję, zaangażowanie i nadzór nad dostawcami usług prawnych i technicznych. Nasi doradcy działają też w charakterze reprezentantów Klienta, np. w roli członków zarządu, uczestnicząc w podejmowaniu strategicznych decyzji.

Oferujemy:

  • Doradztwo inwestycyjne i badania rynku
  • Doradztwo finansowe i pomoc w pozyskiwaniu finansowania
  • Wyceny
  • Zarządzanie nieruchomościami
  • Reprezentowanie budynku
  • Zarządzanie projektem i kosztami
  • Doradztwo deweloperskie
  • Facility management